Adam Grudzień
lider zespołu koncepcji kubaturowych  

e-mail:adam.grudzien@ideograf.pl
tel. +48 533 313 722